Genel Kurul Toplantısı

Üyelerimizin dikkatine,

TGOD Genel Kurul toplantısı 18 Aralık (Cumartesi) 2021 saat 12:00’da aşağıda belirtilen gündem dahilinde, Türkiye Go Oyuncuları Derneği Genel Merkezi olan Türk-Japon Vakfı’nda gerçekleştirilecektir.
(Ferit Recai Ertuğrul Caddesi, No:2, Or-An, Ankara)

Gündem:

  1. Yönetim ve Denetleme Kurullarının döneme ait raporlarını sunması,
  2. Yeni Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçimi,
  3. Tüzük değişikliği yapılması,
  4. Üye aidatları,
  5. İktisadi İşletme Kurulması.

Yukarıda belirtilen tarihte salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Genel Kurul toplantısı 25 Aralık (Cumartesi) saat 18:30’da Route Selanik’te gerçekleştirilecektir.
(Selanik 2 Cad., No:70, Kızılay/Ankara)