TGOD Genel Kurul Çağrısı

TGOD Genel Kurul toplantısı 12 Aralık (cuma) 2014 tarihinde aşağıda belirtilen gündem dahilinde gerçekleştirilecektir. Genel Kurul toplantı mekanı olarak ODTÜ Yerleşkesi, Mühendislik Bölümü MM-125 Amfisi (saat 18:00) olarak belirlenmiştir.

Gündem;
1.Yönetim ve Denetleme Kurullarının döneme ait raporlarını sunması,
2.Yeni Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçimi,
Yukarıda belirtilen tarihte salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Genel Kurul toplantısı aynı yerde 20 Aralık (cumartesi) 2014 tarihinde saat 18:00’da gerçekleştirilecektir.

Teşekkürler.
TGOD YK adına Genel Sekreter
Gözde Taşkın

Leave A Comment