TGOD Genel Kurul toplantısı

Üyelerimizin dikkatine,

TGOD Genel Kurul toplantısı 30 Aralık (pazar) 2012 saat 12:00 da aşağıda belirtilen gündem dahilinde; Türkiye Go Oyuncuları Derneği genel merkezi olan Türk-Japon Vakfı, Ferit Recai Ertuğrul Caddesi, No:2, Or-An, Ankara adresinde gerçekleştirilecektir.

Gündem;

1.Yönetim ve Denetleme Kurullarının döneme ait raporlarını sunması,
2.Yeni Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçimi,
3.Tüzük değişikliği yapılması.

Yukarıda belirtilen tarihte salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Genel Kurul toplantısı 13 Ocak (pazar)
2013 saat 12:00’da yine yukarıda belirtilen adreste gerçekleştirilecektir.

Bir yorum ekleyin