Amaç ve Faaliyetler

Derneğin Amacı:
Uzakdoğu kökenli bir oyun olan Go oyununu yaygınlaştırmak, tanıtmak, bu sayede insanları düşünce sporlarına yöneltmek, oyuncuları bir çatı altında toplamak, oyuncuların ihtiyaçlarını karşılamak ve gelişmelerini sağlamak amaçlarını güder.
Derneğin Faaliyetleri:
Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için turnuvalar, kurslar, konferanslar, geziler, bilimsel çalışmalar, sergiler ve kamplar düzenler, Go konusunda dergi ve kitaplar yayınlar, il içinde şubeler açar, taşınmaz mal edinebilir, iktisadi işletme kurabilir, işletebilir ve yardım sandığı kurabilir.
Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için yukarıda sayılanlarla kısıtlı kalmamak üzere aşağıdaki faaliyetlerde de bulunur:
a)  Go oyununun tanıtılmasını sağlayacak ve promosyon, tanıtım, reklam, seminer, konferans, sunum, turnuva ve yayın ile kısıtlı kalmayacak her türlü tanıtıcı faaliyet.
b)  Go oyunu için gerekli malzemelerin Türkiye’ye ve Türkiye’de teminini sağlamak.
c)  Türkiye’de go oyunu malzemelerinin kolaylıkla edinilebilir olmasını sağlamak amacıyla üretmek, ürettirmek, ithal etmek ya da ithal ettirmek ve ticaretini yapmak.
d)  Go oyunu ile ilgili yazılı materyalin tercümesini yapmak, yaptırmak ve basım işlerini düzenlemek.
e)  Go oyuncularının haberleşmelerine ve tanışmalarına yardımcı olmak.
f)   Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi ile üyelerin amaç ve hizmet konularına ilişkin görgüsünü, bilgisini ve deneyimini arttırmak amacıyla:
1.  Her türlü faaliyette bulunmak, ulusal ve uluslararası karşılaşmalar, yarışmalar düzenlemek, üyeleri arasında sportif, kültürel, toplumsal faaliyetler ve sporda gelişmeyi özendirici yarışmalar düzenlemek, ödüller vermek, düzenlenen karşılaşmalara katılmak, yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.
2.  Hakem yetiştirmek, yetişmiş hakemlerden faydalanmak, go oyunculuğu seviyelerini eğitimler, turnuvalar vb. yollarla değerlendirmek, sertifikalandırmak ve lig benzeri fikstürler ile bu faaliyetlerin sonuçlarını yaymak, sağlıklı bir yaşam için sporun önemi kadar spor ortamının önemini kavratarak toplum bilincini geliştirmek.
3.  Eğitmenler yetiştirmek, yetişmiş eğitmenlerden faydalanmak, üyelerinin go oyunculuğu seviyelerini eğitimler, atölyeler, çalıştaylar, konferanslar, seminerler, paneller, kurslar ve benzeri yollarla arttırmak. Eğitmenleri ve eğitimleri derecelendirmek ve denetlemek. Eğitmenlerin gelişimi için kurs, eğitim, konferans, seminer, panel vb. etkinlikler düzenlemek. Bu konuda hizmet veren kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, hizmet almak.
g)  Go kulüpleri ile ve diğer Go dernekleri ile iş birliği yapmak, bu tür kuruluşları desteklemek.
h)  Go oyununu tanıtma maksadıyla kurs, toplantı ve seminerler düzenlemek.
i)    Mevcut oyuncuların gelişmesini sağlamak maksadıyla kurs, toplantı ve seminerler düzenlemek.
j)    Yurt dışında faaliyet gösteren Go dernekleri ile ve üst kuruluşlarla bağlantı kurmak. Bu tür uluslararası kuruluşlara dernek olarak üye olmak.
k)  Go oyuncularının seviyelerini belirlemek, uluslararası standartlara uygun şekilde bir puanlama sistemini işletmek ve konu ile ilgili bilgisayar programlarını temin etmek.
l)    Go oyuncularının düzenli olarak oyun oynayıp kendilerini geliştirebilecekleri yerleri temin etmek.
m)Go dünyasındaki gelişmeleri üyelerine duyurmak.
n)  Go oyunu ile ilgili “Taşlı Yol” dergisini yayınlamak.
o)  Dernek üyelerinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere lokaller açmak, işletmek ya da işlettirmek.
p)  Dernek gayrimenkul alır, satar ve kiralar. Genel Kurul, Yönetim Kurulu’na bu konuda yetki verir.
q)  Her yıl geleneksel olarak Alpar Kılınç Go Turnuvası’nın düzenlenmesini sağlamak. Dernek bu hususta organizasyon için ilk teklifi ODTÜ Alpar Kılınç Go Topluluğu’na yapar.