Üyelik

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan kişilerin üyeliğe alınmalarında aşağıdaki kural ve yöntemler uygulanır:
a)  Üyeliğe giriş formunun doldurulması, başvuru sahibi tarafından imzalanması, bu form üzerinde aday üyenin en az iki Dernek üyesi tarafından üyelik için tavsiye edilmiş olması koşulu ile bu formun Dernek Yönetimine verilmesi,
b)  Yönetim Kurulu’nda gerekli incelemenin yapılarak başvurudan itibaren 30 gün içinde adaya yazılı olarak kararın bildirilmesi, (Derneğe üye olmak isteyenler hakkındaki kararlar, karar defterine “Kabul” ya da “Reddedilmiştir” biçiminde geçilir. Başvurusu reddedilen kişiye red nedeni bildirilmek zorunda değildir.)
c)  Aday üyenin bu bildirimden itibaren 15 gün içinde yıllık aidat dahil tüm üyelik yükümlülüklerini yerine getirmesi ve işlemlerinin tamamlanmasından sonra üyelik defterine üyelik kimliğinin işlenmesi,
d)  Süresi içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen aday hakkındaki üyeliğe kabul kararı kendiliğinden ortadan kalkar.
e)  Üyelik başvurusu reddedilen adayın kararın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde Yönetim Kurulu’nun kararına karşı Genel Kurul’da itiraz hakkı vardır. Genel Kurul’un kararı kesindir.
f)  Her bir üyeden yıllık alınacak aidat toplam 200,00TL ve her bir öğrenci üyeden yıllık alınacak aidat toplam 100,00TL’dir. Derneğin giriş aidatı yoktur.

Yıllık üyelik aidatının yatırılacağı dernek hesap no’su:

IBAN: TR85 0020 5000 0300 3199 5000 01
Kuveyt Türk Katılım Bankası – Atisan Şubesi

Hesap Sahibi: TÜRKİYE GO OYUNCULARI DERNEĞİ

(İsim-Soyad ve “aidat” şeklinde belirtilmelidir)

Üyelik işlemleri tamamlanan üyelere:
– başlangıç bilgi paketi gönderilir,
– e-posta listesine üyelik sağlanır.

Dernek Yönetimi iletişim adresi: iletisim@tgod.org.tr