Üyelik

Üyelik

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan kişilerin üyeliğe alınmalarında aşağıdaki kural ve yöntemler uygulanır:

a)  Üyeliğe giriş formunun doldurulması, başvuru sahibi tarafından imzalanması ve formun Dernek Yönetimine verilmesi,
b)  Yönetim Kurulu’nda gerekli incelemenin yapılarak başvurudan itibaren 30 gün içinde adaya yazılı olarak kararın bildirilmesi, (Derneğe üye olmak isteyenler hakkındaki kararlar, karar defterine “Kabul” ya da “Reddedilmiştir” biçiminde geçilir. Başvurusu reddedilen kişiye red nedeni bildirilmek zorunda değildir.)
c)  Aday üyenin bu bildirimden itibaren 15 gün içinde yıllık aidat dahil tüm üyelik yükümlülüklerini yerine getirmesi ve işlemlerinin tamamlanmasından sonra üyelik defterine üyelik kimliğinin işlenmesi,
d)  Süresi içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen aday hakkındaki üyeliğe kabul kararı kendiliğinden ortadan kalkar.
e)  Üyelik başvurusu reddedilen adayın kararın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde Yönetim Kurulu’nun kararına karşı Genel Kurul’da itiraz hakkı vardır. Genel Kurul’un kararı kesindir.
f)  Her bir üyeden yıllık alınacak aidat toplam 500,00TL ve her bir öğrenci üyeden yıllık alınacak aidat toplam 250,00TL’dir. Öğrenci üyelerin 25 yaşından gün almamış olması ve öğrenci belgelerini formla birlikte iletmesi gerekir. Derneğin giriş aidatı yoktur.

Yıllık üyelik aidatının yatırılacağı dernek hesap no’su:

IBAN: TR19 0006 4000 0014 2130 6731 96
İş Bankası – Meşrutiyet Şubesi

Hesap Sahibi: TÜRKİYE GO DERNEĞİ

(İsim-Soyad ve “aidat” şeklinde belirtilmelidir)

Üyelik işlemleri tamamlanan üyelere:
– başlangıç bilgi paketi gönderilir,
– güncel iletişim kanallarına üyelik sağlanır.

Dernek Yönetimi iletişim adresi: iletisim@tgod.org.tr