TÜRKİYE AVANSLI VE AVANSSIZ ONLINE GO LİGİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE AVANSLI VE AVANSSIZ ONLINE GO LİGİ YÖNERGESİ

1. AMAÇ:

2020 yılında tüm dünya gibi Türkiye’yi de etkileyen Covid-19 salgını her türlü güncel Go faaliyetlerimizle birlikte muhtelif Go turnuvalarımızı da olumsuz yönde etkilemiştir. Sözkonusu olumsuz etkileri azaltmak ve Go oyuncuları arasındaki iletişimi ve yapıcı rekabeti diri tutmak amacıyla avanslı ve avanssız bireysel online go ligleri düzenlenmesine karar verilmiş olup işbu yönerge sözkonusu liglerin detaylarını tarif etmektedir.

2.TANIMLAR:

Dernek:

Türkiye Go Oyuncuları Derneği, kısaca TGOD.

Yönetim Kurulu:

Türkiye Go Oyuncuları Derneği Yönetim Kurulu, kısaca YK.

Lig Koordinatörü:

YK tarafından belirlenmiş ve ligin işleyişi ile her türlü işlerden birincil sorumlu ve yetkili kişidir.

İtiraz ve Oyun Değerlendirme Kurulu:

Oyunlarla ilgili ihtilaflı durumların ortaya çıkması durumunda ilgili itirazları ve oyunların değerlendirilmesi ile sorumlu kurul.

Lig:

Kaydını tamamlayan oyuncular arasında oynanan ve belli bir programa bağlanmış turnuva tipidir.

Avanslı ve avanssız olmak üzere iki ayrı lig düzenlenecektir.

Lige katılacak oyuncu sayısına bağlı olmakla birlikte; tüm oyuncuların birbirleri ile en az bir defa maç yapması amaçlanır.

Avanslı ve avanssız lig ayrı tarihlerde düzenlenecek olup bir oyuncu iki ligde de yer alabilir.

Lig Süresi / Takvim:

Ligler 2020 yılı içinde gerçekleşecek olup iki günde bir maç yapılacaktır.

İlgili duyuruların ve kayıtların tamamlanmasını takiben fikstür oluşturulup ilan edilecektir. İlk maçın Nisan,27 2020 haftasında olması ve liglerin kesintisiz bir şekilde devam etmesi planlanmaktadır.

GoR (Go Rating):

Bir oyuncunun Avrupa Go Veritabanı’ nda bulunan seviyesini ifade eden sayıdır. Lige katılan oyuncu maç öncesinde kendine ait seviyeyi veritabanından takip etmekte ve maçını buna uygun olarak yapmakta bireysel olarak sorumludur.

Herhangi bir seviye bilgisi olmayan oyuncu Lig Koordinatörüne danışarak kaydını gerçekleştirir.

3.KAYIT VE KATILIM PAYI:

Kayıt:

Duyurusu yapıldıktan sonra liglere katılmak isteyen oyuncular en geç Nisan,24 (Cuma) 23:59 a kadar aşağıda belirtilen websitesinden kayıtlarını gerçekleştirecektir;

http://www.tgod.org.tr/turkiye-online-go-ligi/

Katılım payı:

Herhangi bir katılım payı yoktur.

4.KURALLAR VE MAÇ USULÜ

4.1. Maçlar 19×19 boyutlu tahtada, 30 dakika ana süre 10 dakika / 25 taş byoyomi, Japon sayma kurallarına göre oynanacaktır.

4.2. Tüm maçlar GoR puanı rakibinden daha düşük olan oyuncu tarafından serbest (free) olarak, yönergede yer alan kurallara bağlı kalınarak açılacaktır.

Türkiye Online Go Ligi’nde (avanssız oyunlarda) maç nigiri yapılarak başlatılacaktır. Beyaz 6.5 komi alır.

Türkiye Avanslı Online Go Ligi’nde (avanslı oyunlarda) avans sayıları ve komi aşağıdaki tabloya göre belirlenir.

GoR FARKI AVANS SAYISI
0-49 0 (*)
50-149 1
150-249 2
250-349 3
350-449 4
450-549 5
550-649 6
650-749 7
750-849 8
850-ÜZERİ 9
0 (*) : Beyaz 6.5 Komi alır.
Diğer tüm durumlarda Beyaz 0.5 Komi alır.

Maçlar en fazla 9 avansla oynanır.

Rakip oyuncular, maçtan makul bir süre önce mutabık kalmak koşuluyla tablodan bulunandan farklı sayıda avansla oynayabilirler.

4.3. Maçlar KGS Türk odasında, fikstürlerde ilan edilen tarihlerde ve eşzamanlı olarak 20:30 da başlayacaktır. Oyuncuların genel Go ritüellerine ve rakibine saygı geleneklerine uygun olarak en geç 20:20 itibarıyla maçlarının başında hazır olmaları beklenir.

Maçına en geç 20:45 itibarıyla başlamamış olan oyuncular zaman karşı kaybetmiş kabul edilecektir.

Maç esnasında oyunculardan herhangi biri problem yaşar ve oyundan çıkar ise 10 dakika içerisinde maça dönebilir, tek defada 10 dakikanın üstünde gecikmelerde hükmen mağlup sayılacaktır. Bir maçta aynı oyuncu üçten fazla kez maçtan çıkar ise hükmen mağlup sayılacaktır.

4.4. Oyuncular avanssız oyunlarda beyaz ve siyahı doğru olarak seçmekten ve avanslı oyunlarda avans sayısını doğru olarak belirlemekten müşterek sorumludurlar. Oyuncular seçimlerini yanlış yapmışlar ve maça başladıktan 5 (beş) dakika içinde bu yanlışı kendileri tespit etmezlerse maç başladığı şekilde devam eder, eğer bu süre içinde sözkonusu yanlışı fark ederlerse oyunu kapatıp doğru şartlara uygun olarak yeni oyun açıp maça tekrar başlarlar.

4.5. Lig boyunca oyuncular KGS genel kurallarına uygun olarak hareket edeceklerdir.

5.ÖDÜLLER

Dernek imkanları dahilinde dereceye giren ve üstün başarı gösteren oyunculara muhtelif ödüller verilecek olup detayları en kısa zamanda duyurulacaktır.

6.DİĞER HUSUSLAR

6.1.Tüm oyunlar KGS üzerinde oynanacaktır.

Oyuncular eğer tercih ederlerse cep telefonu üzerinden KGS’ye erişmek için tarayıcıdan shinkgs.com adresine girebilir.

Ancak oyuncunun KGS üye kaydı için bilgisayarda KGS uygulamasını kullanması gerekmektedir.

Üye kaydı konusunda yardım gerekirse oyuncu lig koordinatörüne danışabilir.

6.2. Oyuncuların standart turnuvalarda olduğu gibi ve Go oyununun ruhuna uygun olarak, maç sırasında herhangi bir yazılı Go materyali (kitap, joseki sözlüğü, ölüm-yaşam problemi, vs..) kullanmamaları, başka bir oyuncudan yazılı veya sözlü yardım almamaları ve ayrıca hiç bir surette akıllı Go programlarında destek almamaları beklenir.

Maç sırasında veya sonrasında herhangi bir desteğin / yardımın tespit edilmesi veya şüphe oluşması durumunda İtiraz ve Oyun Değerlendirme Kurulu durumu değerlendirecek olup, yukarıda bahsedilen kuraldışı durumlardan birini tespit etmesi durumunda oyuncu ligden ihraç edilecektir.

6.3. Liglerin amacına ve ruhuna uygun olarak oyuncuların tüm maçlarına çıkmaları beklenir.

Geçerli mazereti olmaksızın 3 (üç) maça çıkmayan oyuncu ligden ihraç edilir. Oyuncu maça çıkmama mazeretini lig koordinatörüne bildirir. Mazeretin geçerliliği YK tarafından değerlendirilir, YK nın bu konudaki kararı nihaidir.

Mazeretleri geçerli bulunmuş olsa da, bir oyuncu 5 (beş) maça çıkmaması durumunda ligden ihraç edilir.

6.4. Her iki lig de Avrupa Go Veritabanı’ na D sınıfı turnuva olarak girilecektir.

6.5. Kayıt olan oyuncuların işbu yönergeyi okudukları, anladıkları ve lig boyunca gerekleri doğrultusunda davranacaklarını taahhüt etmiş oldukları kabul edilir.

6.6. YK gerekli gördüğü durumlarda işbu yönergede değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

7.İşbu yönerge 7 maddeden oluşmaktadır.